Ekumenická bohoslužba farností Jevíčko, Vanovice a V. Opatovice v evangelickém kostele ve Vanovicích 6. června 2022