Poutní mše svatá v kostele Sv. Petra a Pavla v Deštné 26. června 2022