Zahlavi
Left

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

 

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích (VO), farním kostele sv. Ondřeje v Roubanině (R),

a farním kostele sv. Petra a Pavla v Deštné (D)

ve dnech od 20.5. do 27.5. 2018

 

Den

Čas

Místo

Úmysl (intence)

 

NEDĚLE 20.5.2018

Slavnost Seslání

Ducha Svatého

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za rodiče Přichystalovy, syna Karla, Stanislava, dceru Marii a za živou a + rodinu a DVO

9:30

10:00

R

Modlitba růžence

Mše sv. za rodiče Komoňovy, syna Adolfa, za rodiče Procházkovy, syna Františka, za dar zdraví celé rodiny

11:15

D

Mše sv. za Ludmilu Krautovu, dvoje rodiče a Martina Krauta

 

18:00

Mal.

Májová pobožnost v Maloníně

PONDĚLÍ  21.5.2018

Panny Marie Matky církve

7:00

VO

Mše sv.

18:00

Jev

Ekumenická bohoslužba v Jevíčku

ÚTERÝ 22.5.2018

Sv. Rita

7:00

VO

Mše sv za farníky

 

 

 

STŘEDA 23.5.2018

7.týden v mezidobí

 

 

 

17:30

18:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za rodiče Richterovy, syna, vnuky, živou a + rodinu Veverkovu a za dar zdraví

ČTVRTEK 24.5.2018

 Ježíše Krista, Nejvyššího a věčného kněze

 

 

 

17:30

18:00

VO

Adorace

Mše sv. za Vladimíra a Aloisii Reiblovy, živou a + rodinu a DVO

PÁTEK  25.5.2018

7. týden v mezidobí

 

 

 

 

17:30

18:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Karla Kavana, manželku, rodinu a DVO

SOBOTA 26.5. 2018

Sv. Filip Neri

 

 

 

12:00

VO

Mše sv. na poděkování za přijatá dobrodiní v 60. a 65. letech života, s prosbou o pomoc, ochranu, lásku a dar zdraví pro celou rodinu

 

 

 

 

NEDĚLE 27.5.2018

Slavnost Nejsvětější Trojice

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní v 70. letech života s prosbou o Boží požehnání, za dar zdraví do dalších let i pro manželku a celou rodinu, věčné odpočinutí drahým rodičům a sourozencům

9:30

10:00

R

Modlitba růžence

Mše sv. za rodiče Dvořáčkovy, jejich děti Annu, Jarmilu a Vladimíra a celou živou a + rodinu a za dar zdraví

11:15

D

Mše sv.

 

18:00

Chlum

Májová pobožnost v Chlumu

 

JINÉ AKCE VE FARNOSTI (sbírky, biblické hodiny, přípravy ke svátostem atd.)

V neděli 20.5. sbírka na církevní školy

Ve středu setkání v Orlovně, všichni jste zváni v 9:30

MIMOŘÁDNÉ

(úklid kostela, akce, brigády)

Ve čtvrtek v 15:00 koncert ZUŠ, přijměte co nejsrdečnější pozvání.

POZNÁMKY

(jiná oznámení)

Autobus do Jevíčka odjezd 17:25 z Jevíčka  20:15.

 

 

Kontakt: Mgr. Miroslav Hřib, farář, Náměstí Osvobození 10, Velké Opatovice, 67963,

tel.:603714898, email: favelkeopatovice@ado.cz