Zahlavi
mainleft
OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

 

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích (VO), farním kostele sv. Ondřeje v Roubanině (R),

farním kostele sv. Petra a Pavla v Deštné (D) a farním kostele Povýšení sv. Kříže v Borotíně (B)

ve dnech od 25.2. do 3.3.2024

                                                                                

Den

Čas

Místo

Úmysl (intence)

NEDĚLE 25.2.2024

2. neděle postní

Sbírka haléř sv. Petra

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Ludmilu a Josefa Šumberovy, syna Antonína, rodiče z obou stran a ostatní příbuzné

9:00

9:30

R

Mše sv. za Vlastu a Josefa Dvořáčkovy, jejich sourozence, za živou a + rodinu Ježovu a Dvořáčkovu

11:00

B

Mše sv. ke cti sv. Judy Tadeáše, s prosbou o dar zdraví

15:00

VO

Křížová cesta

PONDĚLÍ 26.2.2024

2. týden postní

 

 

 

16:30

17:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za + manžela, jeho + sourozence, + rodiče Hrouzkovy, + rodiče Kaderkovy, + rodinu Ostřížkovu, + rodinu Vlkovu a DVO

ÚTERÝ 27.2.2024

2. týden postní

7:00

VO

Mše sv. za farníky

 

 

 

STŘEDA 28.2.2024

2. týden postní

 

 

 

17:00

Jar-d

Mše sv.

ČTVRTEK 29. 2. 2024

2. týden postní

 

 

 

16:30

17:00

VO

Adorace

Mše sv. za Josefa a Matyldu Markovy, Zdeňku Svobodovu, živou a + rodinu Jandovu

PÁTEK 1.3.2024

2. týden postní

První pátek

 

 

 

16:30

17:00

VO

Křížová cesta

Mše sv. na poděkování za dar života, za ochranu a pomoc Boží s prosbou o dar zdraví pro celou rodinu Blahovu

SOBOTA 2.3.2024

2. týden postní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEDĚLE 3.3.2024

3. neděle postní

 

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. na poděkování

9:00

9:30

K

Mše sv. za

11:00

D

Mše sv.

15:00

VO

Křížová cesta

JINÉ AKCE VE FARNOSTI (sbírky, biblické hodiny, přípravy ke svátostem atd.)

Ve středu 9:30 setkání na Orlovně, všichni jste zváni

Ve čtvrtek po mši modlitby matek.

MIMOŘÁDNÉ

(úklid kostela, akce, brigády)

Pán Bůh zaplať za sbírku na kostel: VO 25675,-kč, D 2460,-kč.

POZNÁMKY

(jiná oznámení)

 

 

Kontakt: Mgr. Miroslav Hřib, farář, Náměstí Osvobození 10, Velké Opatovice, 67963,

tel.:603714898, email: favelkeopatovice@ado.cz