Zahlavi
Left

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

 

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích (VO), farním kostele sv. Ondřeje v Roubanině (R),

farním kostele Povýšení svatého Kříže v Borotíně (B) a farním kostele sv. Petra a Pavla v Deštné (D)

ve dnech od 9.12. do 16.12. 2018

 

Den

Čas

Místo

Úmysl (intence)

 

NEDĚLE 9.12.2018

2. neděle adventní

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Jiřinu a Bohuslava Kopřivovy, syna Petra, za Květoslavu Zmeškalovu a syna Jaroslava

9:30

10:00

R

Modlitba růžence

Mše sv. za Leonarda Langa, jeho rodiče, bratra a živou a + rodinu

11:30

B

Mše sv. za rodiče Dürovy a prarodiče

 

15:00

VO

Mikuláš v kostele

PONDĚLÍ  10.12.2018

2. týden adventní

 

 

 

16:30

17:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za všechny členy naší farnosti, za kněze, kteří zde působili a působí, za pomocníky při liturgii, na brigádách a všech aktivitách

ÚTERÝ 11.12.2018

2. týden adventní

6:45

VO

Mše sv. - Roráty

 

 

 

STŘEDA 12.12.2018

2. adventní týden

 

 

 

16:30

17:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Cilenku Šustrovu, rodiče, sourozence a Oldřicha Mikuláška

ČTVRTEK 13.12.2018

 Sv. Lucie

6:45

VO

Mše sv. Roráty

 

 

 

PÁTEK  14.12.2018

Sv. Jan od Kříže

 

 

 

16:30

17:00

VO

Modlitba sv. růžence

Mše sv. za manžela, živou a + rodinu Ostřížkovu, Hauptovu, Teplou, Kubinovu a Františka Látala a DVO

SOBOTA 15.12. 2018

2. týden adventní

8:00

VO

Mše sv. Roráty

 

 

 

16:00

D

Mše sv. za Emila Kaderku, jeho rodiče, za Adolfa Kirschbauma a jeho rodiče

 

NEDĚLE 16.12.2018

3. neděle adventní

Sbírka na opravy

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Marii a Klementýnu Hegerovy, živou a + rodinu

9:30

10:00

R

Modlitba růžence

Mše sv. za Vladimíra Dvořáčka, živou a + rodinu, dar zdraví a Boží požehnání

11:30

B

Mše sv. za rodinu Skřepskou, Škrdlikovu a Valentovu

 

 

 

 

 

JINÉ AKCE VE FARNOSTI (sbírky, biblické hodiny, přípravy ke svátostem atd.)

Kdo se přidá ke Tříkrálové sbírce?

Možnost zapsání úmyslů na mše sv.

Ve středu setkáni v 9:30 na Orlovně, všichni jste zváni

MIMOŘÁDNÉ

(úklid kostela, akce, brigády)

Modlitby matek jsou každou středu na faře v 17:45, prosím udělejme si čas.

Čtvrtek 20.12 zdobení stromů a instalace Betléma.

POZNÁMKY

(jiná oznámení)

 

 

 

Kontakt: Mgr. Miroslav Hřib, farář, Náměstí Osvobození 10, Velké Opatovice, 67963,

tel.:603714898, email: favelkeopatovice@ado.cz