Zahlavi
Left

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

 

 

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích (VO), farním kostele sv. Ondřeje v Roubanině (R),

farním kostele Povýšení svatého Kříže v Borotíně (B) a farním kostele sv. Petra a Pavla v Deštné (D)

ve dnech od 18.11. do 25.11. 2018

 

Den

Čas

Místo

Úmysl (intence)

 

NEDĚLE 18.11.2018

33. neděle v mezidobí

Sbírka na opravy

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Miloslava Koláře, jeho rodiče Františka a Růženu, za Růženu a Josefa Šumberovy a živou a + rodinu

9:30

10:00

R

Modlitba růžence

Mše sv.

11:15

D

Mše sv. za Květoslavu Tihonovu, manžela, zetě Jana, bratra Josefa a sestru Marii

 

16:00

VO

Koncert v kostele

PONDĚLÍ  19.11.2018

33.týden během roku

 

 

 

 

 

 

ÚTERÝ 20.11.2018

33.týden během roku

 

 

 

 

 

 

STŘEDA 21.11.2018

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

 

 

 

 

 

 

ČTVRTEK 22.11.2018

 Sv. Cecilie

 

 

 

 

 

 

PÁTEK  23.11.2018

Sv. Klement I. papež

 

 

 

 

 

 

SOBOTA 24.11. 2018

Sv. Ondřej Dung-Lac a druhové mučedníci

 

 

 

 

 

 

16:00

B

Mše sv.

 

NEDĚLE 25.11.2018

Slavnost Ježíše Krista Krále

 

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za požehnání práce, života a rodin zaměstnanců a žáků ZUŠ Velké Opatovice, s velkou vděčností za udělené dary a milosti

9:30

10:00

R

Modlitba růžence

Mše sv.

11:15

D

Mše sv. za dar zdraví a moudrosti

 

 

 

 

 

JINÉ AKCE VE FARNOSTI (sbírky, biblické hodiny, přípravy ke svátostem atd.)

Pouť: sv. Ondřej v Roubanině v neděli 2.12.mše sv. v 10:00

MIMOŘÁDNÉ

(úklid kostela, akce, brigády)

Modlitby matek jsou každou středu na faře v 17:45, prosím udělejme si čas.

POZNÁMKY

(jiná oznámení)

 

 

 

Kontakt: Mgr. Miroslav Hřib, farář, Náměstí Osvobození 10, Velké Opatovice, 67963,

tel.:603714898, email: favelkeopatovice@ado.cz