Zahlavi
mainleft
OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

 

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích (VO), farním kostele sv. Ondřeje v Roubanině (R),

farním kostele sv. Petra a Pavla v Deštné (D) a farním kostele Povýšení sv. Kříže v Borotíně (B)

ve dnech od 24. 9. do 1.10.2023

                                                                                

Den

   Čas

Místo

Úmysl (intence)

NEDĚLE 24.9.2023

25. neděle v mezidobí

 

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Václava Krečmera, za živou a + rodinu Krečmerovu, Popovu a Čechovu

9:30

10:00

Van

Modlitba růžence

Poutní mše sv. za farníky

 

 

 

15:00

VO

Varhanní koncert       

PONDĚLÍ 25.9.2023

25. týden v mezidobí

 

 

 

17:30

18:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Vojtěcha Koutného, dceru Lenku, rodiče, sourozence, celé rody a DVO

ÚTERÝ 26.9.2023

Sv. Kosma a Damián

7:00

VO

Mše sv.

 

 

 

STŘEDA 27.9.2023

Sv. Vincenc z Paula

15:00

VO

Pohřební mše sv. Růžena Kolářová

18:00

Jar-d

Mše sv.

ČTVRTEK 28.9. 2023

Sv. Václav

8:00

VO

Mše sv. za Jaroslava Zajíčka, manželku, syny, zetě, celé rody a DVO

9:30

R

Mše sv. za rodinu Gregorovu s prosbou o dar zdraví

PÁTEK 29.9.2023

Sv. Michael, Gabriel a Rafael

 

 

 

17:30

18:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za živou a + rodinu a DVO

SOBOTA 30.9.2023

Sv. Jeroným

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEDĚLE 1.10.2023

26. neděle v mezidobí

 

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Vlastimila Koukala, rodiče a bratra Aloise

9:30

10:00

K

Modlitba růžence

Mše sv.

11:00

D

Mše sv. za živou a + rodinu Hrabalovu, dvoje rodiče a DVO

 

 

    

JINÉ AKCE VE FARNOSTI (sbírky, biblické hodiny, přípravy ke svátostem atd.)

Sbírka na Kostel VO 11460,-kč, B 4100,-kč

MIMOŘÁDNÉ

(úklid kostela, akce, brigády)

 

POZNÁMKY

(jiná oznámení)

 Náboženství na faře Velké Opatovice pondělí 1- 3. třída 13:30,

4 – 9. třída 14:15. Deštná pátek ve škole 12:30.

 

Kontakt: Mgr. Miroslav Hřib, farář, Náměstí Osvobození 10, Velké Opatovice, 67963,

tel.:603714898, email: favelkeopatovice@ado.cz