Zahlavi
Left

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

 

 

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích (VO), farním kostele sv. Ondřeje v Roubanině (R),

farním kostele Povýšení svatého Kříže v Borotíně (B) a farním kostele sv. Petra a Pavla v Deštné (D)

ve dnech od 14.10. do 21.10. 2018

 

Den

Čas

Místo

Úmysl (intence)

 

NEDĚLE 14.10.2018

28. neděle v mezidobí

 

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Orelskou jednotu Velké Opatovice, za všechny živé a + orly a orlice a celou orelskou jednotu v ČR

9:30

10:00

R

Modlitba růžence

mše sv. za rodiče Knödlovy, jejich dceru, zetě a živou rodinu

11:30

B

Mše sv. za

 

 

 

 

PONDĚLÍ  15.10.2018

Sv. Terezie z Avily

 

 

 

17:30

18:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za manžele Ondrovy, rodiče, děti a sourozence s rodinami

ÚTERÝ 16.10.2018

Sv. Hedvika

 

 

 

15:00

VO

Pohřební mše sv. František Kalas

STŘEDA 17.10.2018

Sv. Ignác z Antiochie

 

 

 

17:30

18:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Bohuslava Jurku, za + rodiče z obou stran a Františku Hrazděrovu

ČTVRTEK 18.10.2018

 Sv. Lukáš

 

 

 

17:30

18:00

VO

Adorace

Mše sv. za rodiče Lipovské, živou rodinu, dar zdraví a DVO

PÁTEK  19.10.2018

28.týden v mezidobí

 

 

 

17:30

18:00

VO

Modlitba sv. růžence

Mše sv. za Miladu a Aloise Korbelovy, dceru Ludmilu, živou a + rodinu a DVO

SOBOTA 20.10. 2018

28. týden během roku

 

 

 

 

 

 

18:00

D

Mše sv.

 

NEDĚLE 21.10.2018

29. neděle v mezidobí

MISIJNÍ NEDĚLE

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní v 80. letech života s prosbou o Boží požehnání, za dar zdraví do dalších let pro celou rodinu

9:30

10:00

R

Modlitba růžence

mše sv. za rodinu Tihonovu

11:30

B

Mše sv. za Marii a Jaroslava Dokoupilovy, jejich rodiče a bratra

 

 

 

 

 

JINÉ AKCE VE FARNOSTI (sbírky, biblické hodiny, přípravy ke svátostem atd.)

Ve středu setkání na Orlovně v 9:30 všichni jste zváni.

 V neděli 21.10 sbírka na Misie, Pán Bůh zaplať!

MIMOŘÁDNÉ

(úklid kostela, akce, brigády)

Modlitby matek jsou každou středu na faře v 18:45, prosím udělejme si čas.

POZNÁMKY

(jiná oznámení)

 

 

 

Kontakt: Mgr. Miroslav Hřib, farář, Náměstí Osvobození 10, Velké Opatovice, 67963,

tel.:603714898, email: favelkeopatovice@ado.cz