Zahlavi
Left

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

 

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích (VO), farním kostele sv. Ondřeje v Roubanině (R),

a farním kostele sv. Petra a Pavla v Deštné (D)

ve dnech od 17.6. do 24.6. 2018

 

Den

Čas

Místo

Úmysl (intence)

 

NEDĚLE 17.6.2018

11. neděle v mezidobí

Sbírka na opravy

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Vladimíra Kopala, rodiče Riznerovy a za živou a + rodinu

9:30

10:00

D

Modlitba růžence

Mše sv. na poděkování za 60. let společného života s prosbou za dar zdraví, Boží požehnání pro celou rodinu

 

 

 

 

 

 

 

PONDĚLÍ  18.6.2018

11. týden v mezidobí

 

 

 

17:30

18:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za rodiny Richtrovu, Kouřilovu, Bartoňovu, celé rody a DVO

ÚTERÝ 19.6.2018

Jan Nepomuk Neumann

7:00

VO

Mše sv.

 

 

 

STŘEDA 20.6.2018

11. týden v mezidobí

 

 

 

17:30

18:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Aloise a Miladu Korbelovy, živou a + rodinu

ČTVRTEK 21.6.2018

 Sv. Alois

 

 

 

 

 

 

PÁTEK  22.6.2018

Sv. Jan Fischer a Tomáš More

 

 

 

 

 

 

SOBOTA 23.6. 2018

11. týden v mezidobí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEDĚLE 24.6.2018

12. neděle v mezidobí

 

7:30

8:00

R

Modlitba růžence

Mše sv. za Vladimíra Dvořáčka, jeho rodiče a celou živou rodinu a Boží požehnání a dar zdraví

9:30

10:00

D

Modlitba růžence

Mše sv. za živé a zemřelé farníky

 

 

 

 

14:00

VO

Mše sv. za farníky a dobrodince za kněze rodáky

 

JINÉ AKCE VE FARNOSTI (sbírky, biblické hodiny, přípravy ke svátostem atd.)

Farní den 24.6, mše sv. ve14. hodin. Kdo by napekl cukroví nebo koláče může je přinést do orlovny v neděli 24. od 13:15, děkuji.

 

MIMOŘÁDNÉ

(úklid kostela, akce, brigády)

Ve středu setkání v orlovně v 9:30, všichni jste zváni.

Modlitby matek jsou každý čtvrtek na faře v 19:00, prosím udělejme si čas.

POZNÁMKY

(jiná oznámení)

O prázdninách ve všední den mše sv., v 18:30 a v neděli navíc v 19:00.

 

 

Kontakt: Mgr. Miroslav Hřib, farář, Náměstí Osvobození 10, Velké Opatovice, 67963,

tel.:603714898, email: favelkeopatovice@ado.cz