Zahlavi
Left

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

 

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích (VO), farním kostele sv. Ondřeje v Roubanině (R),

a farním kostele sv. Petra a Pavla v Deštné (D)

ve dnech od 22.4. do 29.4. 2018

 

Den

Čas

Místo

Úmysl (intence)

 

NEDĚLE 22.4.2018

Pouť ke sv. Jiří

 

 

 

9:30

10:00

VO

Modlitba růžence

Poutní mše sv. za farníky a dobrodince farnosti

 

 

Po mši svaté zvu na orlovnu ke krátkému posezení

 

 

 

 

PONDĚLÍ  23.4.2018

Sv. Vojtěch

 

 

 

17:30

18:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za rodiče a živou a + rodinu Kubitovu

ÚTERÝ 24.4.2018

Sv. Jiří

 

 

 

17:30

18:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za živé a + Jiří ve farnosti

STŘEDA 25.4.2018

Sv. Marek

15:00

R

Pohřeb paní Vlasty Dvořáčkové.

17:30

18:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. na poděkování Pánu Bohu za 75. let života s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu

ČTVRTEK 26.4.2018

 4. týden velikonoční

 

 

 

17:30

18:00

VO

Adorace

Mše sv. za Jiřího Smolku, manželku, rodinu Bubeníkovu a Benkovu

PÁTEK  27.4.2018

4. týden velikonoční

 

 

 

 

17:30

18:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Jiřího Richtera, rodiče a DVO na které nikdo nepamatuje

SOBOTA 28.4. 2018

4. týden velikonoční

11:00

VO

svatba

 

 

 

 

 

 

 

NEDĚLE 29.4.2018

5. neděle velikonoční

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Marii Blahovu, manžela, na poděkování za přijatá dobrodiní a celou živou a + rodinu

9:30

10:00

D

Modlitba růžence

Mše sv.

11:15

R

Na poděkování Pánu Bohu.

 

 

 

 

 

JINÉ AKCE VE FARNOSTI (sbírky, biblické hodiny, přípravy ke svátostem atd.)

Pán Bůh zaplať za přípravu občerstvení , výzdobu a organizaci pouti.

Ve středu setkání na Orlovně v 9:30, všichni jste zváni.

Prosebné dny za úrodu.

MIMOŘÁDNÉ

(úklid kostela, akce, brigády)

Sbírka na obnovu domovů zničených ve válkách. VO 17501,-kč. D 2560,-kč. R1600,-kč. Pán Bůh zaplať.

 

POZNÁMKY

(jiná oznámení)

 1.5 vás zvu na pouť na Velehrad a ke sv. Antonínovi na Blatnicků Horu. Odjezd 7:30

 

 

Kontakt: Mgr. Miroslav Hřib, farář, Náměstí Osvobození 10, Velké Opatovice, 67963,

tel.:603714898, email: favelkeopatovice@ado.cz