Zahlavi
mainleft
OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

 

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích (VO), farním kostele sv. Ondřeje v Roubanině (R),

farním kostele sv. Petra a Pavla v Deštné (D) a farním kostele Povýšení sv. Kříže v Borotíně (B)

ve dnech od 19.5. do 26.5.2024

                                                                                

 

 

 

 

NEDĚLE 19.5.2024

Seslání Ducha Svatého

Sbírka na kostel.

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Zdeňka Lišku, živou a + rodinu Liškovu a DVO

9:00

9:30

K

Modlitba růžence

Mše sv.

11:00

D

Mše sv. za Josefa Janču, + rodiče Holíkovy, bratra a dar zdraví pro celou živou rodinu

11:00

B

Bohoslužba slova se sv. přijímáním

18:00

VO

Májová pobožnost v kostele

PONDĚLÍ 20.5.2024

Panna Maria Matka církve

7:00

VO

Mše sv.

18:00

Jev

Ekumenická bohoslužba

ÚTERÝ 21.5.2024

7. týden v mezidobí

7:00

VO

Mše sv.

 

 

 

STŘEDA 22.5.2024

Sv. Rita z Cascie

 

 

 

18:00

Jar-d

Mše sv.

ČTVRTEK 23.5. 2024

Ježíš Kristus nejvyšší a věčný kněz

 

 

 

17:30

18:00

VO

Adorace

Mše sv. za Karla Pospíšila, manželku, syna a DVO

PÁTEK 24.5.2024

7. týden v mezidobí

 

 

 

17:30

18:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Boženu Šustrovu, manžela, rodiče, sourozence a vnuka Oldřicha

SOBOTA 25.5.2024

7. týden v mezidobí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEDĚLE 26.5.2024

Nejsvětější Trojice

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Milana Kušniera, jeho rodiče, bratra, vnuka Petra, Boženku a DVO

9:00

9:30

R

Modlitba růžence

Mše sv. za Jana Procházku, bratra, rodiče Procházkovy, rodiče Komoňovy, syna a dar zdraví pro celou rodinu

11:00

B

Mše sv.

 

 

 

18:00

Chlum

Májová pobožnost u kříže

JINÉ AKCE VE FARNOSTI (sbírky, biblické hodiny, přípravy ke svátostem atd.)

 

Ve čtvrtek po mši modlitby matek.

MIMOŘÁDNÉ

(úklid kostela, akce, brigády)

Na ekumenickou bohoslužbu využijte, prosím, autobusovou linku 251 odjezd z VO 17:26 a na zpět Jevíčko 19:13 nebo 20:13.

POZNÁMKY

(jiná oznámení)

 

 

Kontakt: Mgr. Miroslav Hřib, farář, Náměstí Osvobození 10, Velké Opatovice, 67963,

tel.:603714898, email: favelkeopatovice@ado.cz