Zahlavi
mainleft
 Historie

 

Seznam farářů v Opatovicích, později ve Velkých Opatovicích

   1.  P. VAVŘINEC BAREK, 1713-1745 první farář obnovené farnosti Velké Opatovice  
        P. VÁCLAV STRÁŽNICKÝ, 1745-1750 administrátor opatovický  
        P. JAN ČERNOHORSKÝ, 1750-1751 administrátor opatovický  
   2.  P. JOSEF FRANTIŠEK HARNISCHER,
      1751-1782
farář opatovický  
   3.  P. JAN ALOIS VESELÝ, 1782-1810 farář a první děkan opatovického děkanátu, arcikněz arcikněžství boskovického  
   4.  P. ANTONÍN KRÁL, 1810-1813 farář opatovický  
   5.  P. JAN HODINA, 1814-1816 farář opatovický  
   6.  P. JAN NEPOMUCKÝ TUTTA,
      1816-1844
farář a děkan opatovický  
   7.  P. JOSEF KATZER starší, 1844-1867 administrátor opatovický (1844-1852) pak farář a děkan opatovický (1852-1867)  
   8.  P. FRANTIŠEK HANÁK, 1867-1883 farář a děkan opatovický, roku 1883 jmenován sídelním kanovníkem v Kroměříži  
   9.  P. JOSEF KATZER mladší, 1883-1905 farář a správce velkoopatovického děkanství  
  10. P. ANTONÍN POLANSKÝ, 1905-1940 farář a děkan velkoopatovického děkanství, Msgre a čestný kanovník kroměřížský  
  11. P. ALOIS POSPÍŠILÍK, 1940-1959 farář a děkan velkoopatovický  
  12. P. MILOSLAV NEDBAL, 1959-1999 farář, čestný kanovník metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci  
  13. P. Mgr. JOSEF PELC, 1999-2003 farář velkoopatovický  
  14. P. Mgr. ALEŠ VRZALA, 2003-2015 farářvelkoopatovický, administrátor 2003 – 2007, od 1.7.2007 farář  
  15. P. Mgr. MIROSLAV HŘIB, od 2015 farář velkoopatovický