Zahlavi
mainleft
 Schola
 
Schola sv. Jiří ve Velkých Opatovicích
 

 

 

  Schola sv. Jiří ve Velkých Opatovicích vznikla v r. 1999 na popud tehdejšího faráře P. Josefa Pelce, který tehdy oslovil sl. Marušku z Letovic.
  V roce 2001 převzali vedení scholy manželé Veronika a Petr Staňkovi.

 
 

   

 
 

 

    Po nich se ujala vedení sl. Lenka Malounková (s krátkou odmlkou kvůli studiu v zahraničí, v této době vedla scholu sl. Marcela Ladecká),  která vede scholu dodnes. Lenka Malounková hraje v našem kostele na varhany od svých 15 let a to od r. 1999.
    V r. 2009 ukončila úspěšně studium na Přírodovědecké a Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (obor Učitelství matematiky a hudební    výchovy pro SŠ). V současné době učí na zdejší ZUŠ a studuje na Církevní konzervatoři v Opavě obor Hra na varhany.

 
         
 

   Počet členů i obsazení scholy se v průběhu let měnil, v současné době se počet ustálil na 11. Nutno dodat, že je složená pouze z žen a dívek.
   Schola doprovází pravidelně nedělní bohoslužby, zpívá na pohřbech, svatbách, křtinách a při významných církevních svatcích.
   V dubnu r. 2012 se např. zúčastnila v Jevíčku přehlídky pěveckých sborů „Okolo Jevíčka“. Letos v předvečer svátku sv. Ducha zpívala při Svatodušní vigilii v Jaroměřicích na Kalvárii u příležitosti oslav 300let od posvěcení zdejšího kostela.
   Schola zkouší pravidelně každý pátek.

 
         
 
  Schola sv. Jiří - fotogalerie:
 


Schola


Schola v Jaroměřicích

Smolná a Malonín 2015

Letnice 2015 v Jaroměřicích

Letnice 2015 v Jaroměřicích

Hřbitov 2015

Hřbitov 2015

Svatodušní vigilie a Slavnost sv. Ducha 14. a 15.5.2016

Svatodušní vigilie a Slavnost sv. Ducha 2016